REFLEX Karar Destek Sistemi

Ülkemiz için Türkiye’de geliştirilen Reflex Pro; bütçe, plan ve değerleme çözümleriyle donatılmış, uluslararası standartlarda çalışan, milli  bir karar destek aracıdır. ERP mantığına göre modellenen  senaryo simülasyonları ile geleceğin kaynak ihtiyacını  bugünden hesaplar ve stratejik yol haritası seçeneklerini oluşturur. ReflexPro, geleceğin karar-destek sistemidir.

ReflexPro Essential, Excel’i bırakıp modern bir bütçe sistemine geçişin ilk adımıdır. Dünya standartlarında bir bütçenin “olmazsa olmaz” larını içerir. Tek versiyon yerine “çoklu versiyonlar” ile geleceği tasarlamak isteyen yöneticilerin ihtiyaçlarını karşılar.
ReflexPro Prime, geleceği tasarlarken “şu özellik de olsaydı tam istediğimiz gibi olurdu” arayışı içinde olan yöneticiler içindir. Bütçenin yanı sıra kapasite kullanımı, fizibilite ve değerleme kararlarını, eş zamanlı senaryo simülasyonları ile destekler.

ReflexPro Advanced, “En çok” yerine “en iyi” olan çözüme odaklanır. Karlılığı döviz ve finansal riskler ile dengeleyerek; stratejik yol haritası kararlarını optimize eder. Geleceği, ileri çözümlerle tasarlayan yöneticilerin karar destek sistemidir.


ReflexPro Neler Sunuyor?

Otomatik Bütçe-Plan Yapımı

Sapma Analizine Dayalı Bütçe Kontrolu

Kesintisiz Senaryo Simülasyonları

Makina Saati Katma Değer Analizi

Siparişe Özel Maliyet Yönetimi

Sipariş Değerlemesi

Formülle Veri Türetimi

Kapasiteye Dayalı Üretim Modellemesi

Giderlerin Vardiya Bazına İndirgenmesi

Otomatik Satış Modülü Kurgulanması

Dağınık Verilerin Merkezde Derlenmesi

Aynı Verinin Farklı Bütçelerde Kullanımı

Eskisi Korunurken Yeni Bütçe Yapılması

İşlem Öncesi Otomatik Veri Kontrolu

Otomatik Veri Türetimiyle Plan Yapılması

Geçici Veri Tabanı Uygulaması