Türkkep

Türkkep Çözümleri

 • KEP
 • KEP Assist
 • KEP İK
 • KEP Mutabakat
 • e-Fatura
 • e-Arşiv Fatura
 • e-İmza
 • e-Defter
 • e-Yazışma
 • e-Saklama
 • Zaman Damgası

 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), merasim gerektirmeyen her türlü yazışma ve belge paylaşımlarını noter ve iadeli taahhütlü posta statüsünde yasal geçerli yapabilen güvenli elektronik posta servisidir.

KEP Avantajları

 • Kanuni geçerlilik sağlaması
 • İş sürecini hızlandırması
 • Kargo ve arşiv maliyetlerini ortadan kaldırması
 • İşçilik ve sarf malzemelerden tasarruf sağlaması
 • Zaman ve mekan bağımsızlığı sağlaması
 • Çevrenin korunmasına yardımcı olması

 

 

KEP Assist, çok sayıda KEP adresine sahip kurumların KEP iletisi üzerinden kurdukları iletişimi mevcut iş akışlarına dahil ederek yönetim süreçlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayan sistem yazılımıdır.

KEP Assist Avantajları

 • Yasal güvence sağlaması
 • İş akışındaki değerli doküman yönetiminin güvenli ve hızlı sağlanması
 • KEP ileti ve delillerinin yasal geçerli saklanması ve raporlanabilir olması
 • Şirket içi etkin iş süreç yönetimi sağlaması
 • KEP adresi olmayanların da sürece dahil edilebilmesi

 

 

KEP İK, şirket çalışanlarına ücret bordroları, sözleşme, yıllık izin talebi maaş ve prim ödemesi gibi İK süreçlerinin KEP ile yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletildiği bir sistem yazılımıdır.

KEP İK Avantajları

 • Yazışmaların yasal geçerli olması
 • Hukuka uygun ve güvenli kayıt sistemi oluşturması
 • Kağıt, toner ve kargo masrafından tasarruf sağlaması
 • Etkili personel yönetim sürecine olanak tanıması

 

 

KEP Mutabakat şirketlere, müşteri veya tedarikçileri arasındaki alacak / borç hesaplarını elektronik ortamda hızlı, güvenli ve hatasız olarak karşılaştırma imkanı sağlayan web uygulamasıdır.

KEP Mutabakat Avantajları

 • Veri gizliliği sağlaması
 • Takdim tehir riskini ortadan kaldırması
 • Yasal geçerli olması
 • Noter, telefon, kargo ve sarf malzeme tasarrufu sağlaması
 • Dijital dönüşümde çığ etkisi yapması

 

 

e-Fatura Vergi Usul Kanunu gereği bir faturada bulunması gereken tüm bilgileri barındıran kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahip elektronik belgedir.

e-Fatura Avantajları

 • Kağıt faturaya göre daha güvenli olması
 • Nakit akış sürecini hızlandırması
 • Baskı, kargo, arşivleme, iş gücü ve sarf malzeme tasarrufu sağlaması
 • Kolay ve hızlı şekilde muhafaza / ibraz edilebilir olması
 • Doğanın korunmasına katkı sağlaması

 

 

e-Arşiv Fatura, faturaların elektronik ortamda oluşturulması / gönderilmesi ve ikinci nüshalarının gene elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesinin sağlayan uygulamadır.

e-Arşiv Avantajları

 • İkinci nüsha faturalar fiziksel koşullardan etkilenmeden, kolay ve güvenli biçimde saklanması
 • KEP ile gönderilmesi halinde teslim garantisi ve tahsilat süre avantajı sağlaması
 • Matbu fatura bastırma gerekliliğini ortadan kaldırması
 • Kargo ve kurye maliyetinden tasarruf sağlaması
 • Arşivleme maliyetini önemli oranda azaltması
 • Dijital dönüşümünüze hız kazandırması

 

e-İmza, elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerini doğrulamayı garanti eden ve SHA 256-bit algoritması ile şifrelenen güvenli ve ıslak imza ile aynı yasal geçerliliğe sahip olan imzadır.

e-İmza Avantajları

 • Hukuki geçerlilik sağlaması
 • İşlemlerin inkar edilemez olması
 • Hızlı ve güvenilir işlem olanağı sağlaması
 • Veri bütünlüğünü koruması

 

 

e-Defter, kanunen kağıt üzerinden tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik ortamda kaydının yapılması işlemidir.

e-Defter Avantajları

 • Basım ve noter tasdik maliyetlerinin ortadan kalkması
 • Hata riskini sıfıra indirmesi
 • Fiziksel arşivlemenin ortadan kalkması
 • Kağıt, baskı, toner / kartuş tasarrufu sağlaması
 • Bilgi paylaşımı için ortak bir format ve standart imkanı sunması
 • Zaman tasarrufu sağlaması

 

 

e-Yazışma; kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında ve  özel sektör ile yaptığı tüm yazışmaların elektronik ortamda, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP) altyapısı kullanılarak yürütüldüğü resmi yazışma sistemidir.

 e-Yazışma Avantajları

 • Fiziksel ortama göre çok daha güvenli  olması,
 • Yasal geçerli olması
 • İçerik bütünlüğünün kesin ve değiştirilemez olarak korunması
 • Bürokratik işlemlerin saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilmesi
 • Kağıt, işletme ve iş gücü maliyetinden tasarruf sağlaması

 

 

e-Saklama; e-Fatura Saklama hizmeti veren diğer kurumlardan farklı olarak KEP düzenlemelerine uygun yasal geçerli ve güvenli bir şekilde resmi, hukuki ve ticari her türlü bilgi ve dokümanı elektronik ortamda tüm mevzuat sürelerine uygun olarak muhafaza ve ibraz edilmesini sağlayan TÜRKKEP hizmetidir.

e-Saklama Avantajları

 • Yasal geçerli ve güvenli olması
 • Veri bütünlüğünü garanti etmesi
 • Verilerin türlerine göre raporlanabiliyor olması
 • Uyumlu entegrasyon özelliğinin bulunması
 • Yedekleme sürücülerine ve donanımlarına olan ihtiyacın azalması

 

 

Zaman Damgası, elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıttır.

Zaman Damgası Avantajları

 • Üretilen elektronik veri ile alakalı tüm işlem adımlarının yasal tespit altına alınması
 • Verinin doğru ve o an orada olduğunun doğrulanmasını sağlaması